O mnie

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą. Współpracuję z dolnośląskimi placówkami wspierającymi zdrowie psychiczne.

Zakres, w którym udzielam wsparcia i szkolę jest zakorzeniony w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu. Kieruję się zasadą że psychoterapia nie musi być trudna i wiązać się z cierpieniem. Ma być okazją odkrycia zasobów i mocnych stron do znalezienia rozwiązania. Bliska jest mi w swych założeniach psychologia pozytywna, terapia egzystencjalna, działanie świadome i odpowiedzialne.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Studia magisterskie ukończyłem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu (SWPS). Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w : Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, ośrodku leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia „Radzimowice”, ukończyłem Program Pomocy Psychologicznej w krakowskim IIPG, a od 2012 r. szkoliłem się w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi (ukończyłem całościowe 4- letnie szkolenie zgodne z wymogami przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia ustawy o zawodzie psychoterapeuty i wymogami NFZ do świadczenia psychoterapii).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Prywatnie jestem miłośnikiem gór, literatury, pisania i twórczości.